Vriend worden


Vrienden van De Gouden Zon is een stichting met als doel de bewoners van De Gouden Zon financieel te ondersteunen voor zaken die niet tot de normale zorg kunnen worden gerekend. Dit doen we door het werven van vrienden ofwel donateurs. Elke euro wordt besteed aan de bewoners. U bepaalt zelf de hoogte van uw donatie, maar we stellen het op prijs dat deze minimaal € 15,- is. 

 

* Mocht u zelf een bijdrage willen overmaken, dan kan dat op het volgende rekeningnummer. 

IBAN: NL61 ABNA 0246 1575 26 t.n.v. Vrienden van de Gouden Zon.